Dziecko bez FASD – 2021

Dziecko bez FASD

W marcu 2021 roku z naszą Fundacją nawiązała współpracę Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Zostałyśmy członkiniami zespołu roboczego FAR SEAS w Polsce jako przedstawicielki kobiecych organizacji pozarządowych.

Co to jest FAR SEAS?

Projekt FAR SEAS „Ograniczanie rozpowszechnienia spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych i wymiana europejskich doświadczeń” (Fetal Alcohol Reduction and exchange of European knowledge after SEAS – FAR SEAS – www.far-seas.eu) to kontrakt na usługi przyznany przez Komisję Europejską grupie instytucji kierowanej przez CLÍNIC Foundation for Biomedical Research (FCRB, Barcelona).

Podstawowym zadaniem FAR SEAS, realizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Katalońską Agencję ds. Zdrowia Publicznego w Hiszpanii (Gencat), jest opracowanie, pilotaż i ewaluacja regionalnej, opartej na dowodach naukowych, dobrej praktyki, która będzie wspierać kobiety w wieku rozrodczym, zwłaszcza kobiety w ciąży, w ograniczaniu spożycia alkoholu, a w konsekwencji prowadzić do zmniejszenia ryzyka rozwoju u ich dzieci Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Ponadto w ramach FAR SEAS zorganizowana zostanie seria warsztatów tematycznych z udziałem przedstawicieli europejskich państw członkowskich, mających na celu budowanie potencjału, dzielenie się wiedzą i wymianę najlepszych praktyk z obszaru polityki wobec alkoholu.

Pilotażowy międzynarodowy projekt FAR SEAS jest finansowany przez Komisję Europejską.

Celem głównym projektu jest ograniczenie ryzyka picia alkoholu w czasie ciąży, a tym samym – ryzyka urodzenia dziecka ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD).

W projekcie mogą uczestniczyć mieszkanki Płocka, Radomia, powiatu pruszkowskiego oraz warszawskich dzielnic Ursus i Wilanów. [FAR SEAS]

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie Dziecko bez FASD.

Dlaczego powstał ten projekt?

Picie alkoholu, zagraża zdrowiu wszystkich kobiet, w każdym wieku i na każdym etapie życia. Natomiast, jeśli ma miejsce w czasie ciąży, stanowi także poważne zagrożenie dla rozwijającego się płodu. Picie alkoholu w czasie ciąży jest główną przyczyną wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych dzieci w Europie. Badania pokazują, że wiele kobiet w ciąży nie zdaje sobie sprawy z ryzyka związanego z piciem, a wskaźniki konsumpcji alkoholu wśród ciężarnych wahają się od 25% w Hiszpanii do 79% w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Do negatywnych skutków picia w ciąży należą zaburzenia fizyczne, behawioralne i poznawcze określane zbiorczo jako Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). „Trudności, z jakimi przez całe życie zmagają się dzieci i dorośli z FASD, zarówno w procesie edukacji, jak i codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie, oznaczają, że prenatalna ekspozycja na alkohol może stanowić „pułapkę ubóstwa” – powiedziała Diane Black, współzałożycielka i przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia FASD (EUFASD). „Nie ma lekarstwa na FASD. Dlatego tak ważne jest, aby społeczeństwa wspierały kobiety w ciąży lub starające się zajść w ciążę w rozwiązywaniu problemów związanych z piciem i zmniejszały ryzyko prenatalnej ekspozycji na alkohol”.

Region Europejski ma najwyższy na świecie wskaźnik występowania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) z ogólną częstością występowania wynoszącą 19,8 przypadków FASD na 1000, w porównaniu ze średnią globalną wynoszącą 7,7 przypadków na 1000. W Polsce częstość występowania FASD jest nawet nieco wyższa od średniej europejskiej i wynosi 20 przypadków na 1000. Specjaliści jednoznacznie wskazują, że FASD można zapobiegać
powstrzymując się od picia alkoholu w czasie ciąży.”

Źródło:

Materiały prasowe PARPA, Kociszewska-Najman i in. (2017) Zaburzenia rozwoju płodu spowodowane spożywaniem alkoholu przez kobietę w ciąży. Karmienie piersią a alkohol. Rekomendacje dotyczące postępowania opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i perinatologii pod egidą Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017, tom 2, nr 4, strony 176–190.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.