MZPiTU 1: 3mamy razem Olsztyn – luty 2019

„3mamy razem Olsztyn – grupa wsparcia dla kobiet w ciąży i mam dzieci do 2 roku życia” to projekt realizowany w Olsztynie od 14.02.2019 do 13.06.2019. Był to pierwszy projekt finansowany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Przez 4 miesiące spotykałyśmy się w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, by się wspierać, wymieniać doświadczeniami, a przede wszystkim edukować. Rozmawiałyśmy m.in. o:

  • wpływie alkoholu na zdrowie matki i dziecka;
  • budowaniu relacji z dzieckiem;
  • dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne;
  • fizjologii porodu i połogu; aspekcie emocjonalnym porodu i połogu.

Grupy wsparcia prowadziły doule: Daria Kowalska, Zuzanna Taraszkiewicz oraz Ela Malinowska.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.