MZPiTU 3: Dobrostan rodziny – jak o niego dbać? – listopad 2019

Warsztaty Mlekiem Mamy

„Dobrostan rodziny  – jak o niego dbać? Cykl szkoleniowy dla par z dziećmi do 2 roku życia.” to projekt realizowany od 28.11.2019 do 10.12.2019. „Dobrostan rodziny” był inicjatywą, która miała na celu: budowanie świadomości o trudnościach poporodowych, mechanizmach ich powstawania oraz dawać realne wsparcie, jak sobie z tymi wyzwaniami radzić.

Projekt składał się z 6 warsztatowych spotkań, z których dwa były prowadzone przez psychologa Ewę Koziatek – Maślanka. Współprowadzące, doule: Daria Kowalska, Zuzanna Taraszkiewicz oraz Ela Malinowska.

Projekt finansowany był przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.