PIP o przerwie na karmienie piersią – 2016

przerwa w pracy

W związku z napływającymi do nas informacjami o praktykach pracodawców, które są sprzeczne z ustawodawstwem polskim, wystąpiłyśmy do Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z pismem między innymi o udzielenie wyjaśnienia kwestii żądania przez pracodawców od pracownic karmiących piersią zaświadczeń lekarskich potwierdzających ten fakt i przedstawienie oficjalnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie.

Stanowisko PIP

Przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, na podstawie jej oświadczenia, że karmi dziecko piersią. Ww. przepis nie wprowadza żadnych ograniczeń czasowych dotyczących korzystania przez pracownicę z ww. uprawnienia, ani nie uzależnia uprawnienia do przerw od wieku dziecka. Nie istnieją też szczególne wymagania co do tego, jak pracownica ma udowodnić fakt karmienia dziecka. Kodeks pracy nie wymaga przedłożenia pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego. Wystarczające powinno być samo oświadczenie pracownicy.

Nie ma podstaw prawnych do żądania od pracownicy karmiącej dziecko piersią przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego tę okoliczność. Żadne przepisy prawne nie przewidują również obowiązku wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o karmieniu piersią.

Całość przeczytacie tu.

Dodatkowo GIP PIP zamieścił na swojej stronie w dziale Porady prawne wpis pt. „Przerwy na karmienie piersią a zaświadczenie od lekarza.” Opinia ta bardzo szczegółowo opisuje przepisy, z których wynika uprawnienie oraz jednoznacznie stwierdza bezprawność żądania przez pracodawców zaświadczeń lekarskich.


Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.