MATRONATY I WSPÓŁPRACA

Nasze matronaty

Fundacja “Mlekiem Mamy” udziela matronatu organizacjom, instytucjom oraz wydarzeniom wspierającym i promującym karmienie naturalne.

Fundacja „Mlekiem Mamy” respektuje obowiązujące w Polsce ustawy i rozporządzenia dotyczące środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków farmaceutycznych. Nie reklamujemy i nie prowadzimy sprzedaży preparatów do żywienia niemowląt oraz żywności dedykowanej małym dzieciom, a także nie podejmujemy innych działań sprzecznych z misją i etyką Fundacji.


Wspólne przedsięwzięcia

Realizując cele statutowe współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których cele są zbieżne z misją Fundacji „Mlekiem Mamy”. Więcej informacji o wspólnych przedsięwzięciach znajdziecie tu: Kampanie informacyjne.


Rok 2021

11-12 czerwca 2021 r.

W dniach 11-12 czerwca 2021 roku odbędzie się Konferencja Centrum Nauki o Laktacji. Hasło Konferencji: „Karmienie piersią – więcej mocy!” Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji. Fundacja „Mlekiem Mamy” po raz kolejny będzie Partnerem Konferencji. Poruszone zostaną między innymi nw. zagadnienia: Najnowsze rekomendacje dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci. Aktualne spojrzenie na alergię u dziecka karmionego piersią. Rekomendacje PTN dotyczące leczenia żółtaczek u noworodków w praktyce. Wędzidełko wargi górnej – gdzie tkwi problem? Czy mleko mamy z COVID 19 jest bezpieczne – wyniki polskiego badania.

26 maja -1 czerwca 2021 r.

Z okazji Tygodnia Promocji Karmienia Piersią Nutropharma prowadzi kampanię informacyjną #długośćkarmieniapiersiąmaznaczenie. „Celem kampanii ,,Długość ma znaczenie” jest edukacja społeczeństwa na temat korzyści wynikających z długiego karmienia piersią. Chcemy przekazać wiedzę w przystępny sposób, a także zwrócić uwagę szeroko rozumianego otoczenia społecznego na ten aspekt, by wpłynąć na zmianę postaw wobec mam długo karmiących piersią. Staramy się również walczyć z mitami oraz hejtem, które spotykają mamy długo karmiące piersią.” Fundacja Mlekiem Mamy objęła kampanię Patronatem Merytorycznym.

Posłuchajcie wypowiedzi Wiceprezeski Elżbiety Malinowskiej [KLIK]

Rok 2020

6 czerwca 2020 r.

W dniu 6 czerwca 2020 roku odbędzie się Konferencja on-line Centrum Nauki o Laktacji. Hasłem przewodnim Konferencji będzie „Karmienie piersią – chroni matki i dzieci”. Poruszony zostanie również temat COVID-19, przedstawione najnowsze doniesienia dotyczące opieki okołoporodowej i mleka kobiecego. Będą prezentowane nagrodzone prace naukowe. Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji. To duża dawka wiedzy, okazja do wymiany doświadczeń. Fundacja „Mlekiem Mamy” będzie Partnerem Konferencji.

#BOJEDZENIEMAZNACZENIE

Nasza Fundacja podpisała porozumienie o współpracy z „Grenevo Polska” Sp. z o.o. – właścicielem marki Bocianek. W ramach umowy będziemy prowadzić wspólne działania w zakresie edukacji kobiet w ciąży i matek karmiących naturalnie oraz promocji zdrowego odżywiania. Więcej o naszej współpracy znajdziecie w zakładce Kampanie informacyjne: #bojedzeniemaznaczenie

Ważną informacją jest to, że 1% ze sprzedaży Musli Bocianek zostanie przekazany na działania statutowe Fundacji „Mlekiem Mamy”. Dziękujemy bardzo!


Rok 2019

Konferencja CNoL

7-8 czerwca 2019 r.

Centrum Nauki o Laktacji przekazało Fundacji zaproszenie do współpracy w formule Partnera Konferencji. Z przyjemnością Fundacja dołączyła do Partnerów Konferencji pt. „Karmienie piersią naukowo i praktycznie”. Do zobaczenia na Zjeździe!

19 maja 2019 r.

Po raz kolejny Fundacja objęła Matronatem Konferencję Laktacyjną w Gdyni. To już piąta, jubileuszowa edycja Konferencji Laktacyjnej, na którą zaproszeni zostali w roli prelegentów znani specjaliści medyczni oraz promotorzy polskiej laktacji.

Współpraca, która zaowocowała kampaniami społecznymi:

  1. Żegnamy mleko mamy – #ODSTAWIENIEWSZACUNKU
  2. Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu – kampania Karmię – dbam – badam #KARMIENIENIEWYKLUCZA
  3. CNoL – #KARMIĘDŁUGO

Więcej o naszej współpracy znajdziecie w zakładce Kampanie informacyjne.


Rok 2018

8-9 czerwca 2018 r.

Fundacja „Mlekiem Mamy” została Partnerem XI Zjazdu Centrum Nauki o Laktacji, konferencji pt. „Karmienie piersią – skoro naturalne, to dlaczego trudne?”. Dziękujemy za zaufanie i dużą dawkę wiedzy.

19 maja 2018 r.

Konferencji Laktacyjnej Gdynia zwróciła się z prośbą o objęcie matronatem edycji spotkania, które odbyło się w Gdyni 19 maja 2018r.
Mając na uwadze wspólny cel, czyli zwiększenie świadomości i wiedzy na temat wartości mleka kobiecego oraz wsparcie wszystkich mam karmiących własnym mlekiem, Fundacja udzieliła matronatu Konferencji Laktacyjnej.

„Żegnamy mleko mamy”

Żegnamy mleko mamy

Fundacja objęła matronatem książkę dla dzieci pt. “Żegnamy mleko mamy”, której autorką jest Joanną Świercz. Książka powstała we współpracy z psychologiem i została napisana w duchu rodzicielstwa bliskości. Warto przeczytać „Żegnamy mleko mamy”.