MISJA I CELE

Misja Fundacji „Mlekiem Mamy”

Naszą misją jest dawanie wsparcia rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy o karmieniu naturalnym i tzw. świadomym rodzicielstwie. Dążenie do ochrony karmienia naturalnego, przestrzegania praw z nim związanych, monitoring oraz poprawa wskaźników poprzez działania we współpracy z innymi podmiotami.

Cele Fundacji

  1. Poprawa ochrony zdrowia i jego promocja w polskim społeczeństwie, w tym zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych.
  2. Poszerzenie świadomości na temat karmienia piersią i mlekiem kobiecym wśród dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, rodzin, pracodawców, wśród personelu medycznego i innych grup zawodowych.
  3. Wspieranie matek, w tym adopcyjnych, dzieci chorych, wcześniaków w zakresie karmienia naturalnego dzieci.
  4. Zwiększenie liczby matek karmiących naturalnie.
  5. Upowszechnianie wiedzy na temat laktacji, karmienia piersią, praw pacjenta oraz prawa pracy w zakresie uprawnień  i zobowiązań pracownic karmiących piersią.
  6. Aktywizacja zawodowa matek karmiących piersią.
  7. Popularyzacja świadomego rodzicielstwa przede wszystkim wśród osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  8. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  9. Wspieranie kobiet w okresie okołoporodowym, w szczególnych i trudnych sytuacjach  życiowych.
  10. Zwiększenie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

POBIERZ STATUT FUNDACJI MM


 

Nasze działania na rzecz karmienia naturalnego

WIEDZA

Docieramy do źródeł i dokładamy wszelkich starań, aby informacje, które zamieszczamy na naszych stronach były zgodne nauką o laktacji, z obowiązującym prawem oraz z aktualnymi zaleceniami światowych organizacji zdrowia (WHO, UNICEF)

Karmienie piersią wzbudza wiele emocji w polskiej rzeczywistości. Powielanie nieprawdziwych informacji zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym dezorientuje kobiety, które chciałyby karmić swoje dzieci naturalnie. Kiedy natrafiają na trudności, nie wiedzą, gdzie szukać rzetelnych informacji i pomocy.

Laktacja wielu osobom kojarzy się tylko ze zdrowiem jednostki (matka-dziecko). Nie zapominajmy o tym, że ma ona ogromny wpływ na zdrowie w skali globalnej.

Karmienie piersią to również zagadnienie społeczne i ekonomiczne, które wpływa na relacje w społeczeństwie.

WSPARCIE

Wsparcie to pomoc okazywana poprzez akceptację drugiej kobiety, jej emocji, przeżyć i potrzeb, a nie poprzez doradzanie jej i krytykowanie, pomoc zgodna z potrzebami drugiej kobiety, a nie naszymi wyobrażeniami o nich.

Agnieszka Stein

Jako doule wspieramy kobiety w ich wyborach. Czasami pomimo, że matki posiadają dużą wiedzę – nie zawsze z łatwością podejmują decyzje i nie zawsze są one zrozumiałe dla otoczenia.
Niektóre z kobiet potrzebują wsparcia informacyjnego, pomocy w usystematyzowaniu posiadanej wiedzy i utwierdzenia w kompetencjach matki.
Spotykamy i takie, które czują się zagubione i potrzebują wsparcia emocjonalnego oraz akceptacji. Wielokrotnie doświadczyłyśmy siły, jaką daje wsparcie matka – matce. Nawet jeżeli zostało ono dane tylko poprzez podzielenie się doświadczeniem i swoją historią w rzeczywistości wirtualnej. Dlatego historie zamieszczane na naszych portalach również mają ogromną wartość.

WSPÓLNOTA

Rodzina musi pozostać w stałym kontakcie z innymi rodzinami i każdy – w okresie życia zawodowego – powinien mieć możność nawiązania koleżeństwa i współpracy. Kobieta codziennie pozostawiona z dziećmi pozbawiona jest społecznych bodźców i potrzebuje emocjonalnego i intelektualnego wsparcia, jakiego dzieci nie mogą jej dać. Rezultaty nie są dobre ani dla matki, ani dla dziecka, rodziny czy społeczeństwa.

Jean Liedloff

Wokół Pracuję (z) pełną piersią i Mlekiem Mamy stworzyły się społeczności, które angażują się w nasze przedsięwzięcia, wymieniają się informacjami, doświadczeniami, jak również udzielają sobie wzajemnie wsparcia i motywacji do działania.

Jesteśmy świadome, jakie możliwości daje w dzisiejszych czasach internet, jednakże bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem jest potrzebą, której zaspokojenie umożliwiamy tworząc lokalne społeczności w miejscach, gdzie działamy.