MISJA I CELE

Misja Fundacji „Mlekiem Mamy”

Naszą misją jest dawanie wsparcia rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy o karmieniu naturalnym i tzw. świadomym rodzicielstwie. Dążenie do ochrony karmienia naturalnego, przestrzegania praw z nim związanych, monitoring oraz poprawa wskaźników poprzez działania we współpracy z innymi podmiotami.

Cele Fundacji

  1. Poprawa ochrony zdrowia i jego promocja w polskim społeczeństwie, w tym zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych.
  2. Poszerzenie świadomości na temat karmienia piersią i mlekiem kobiecym wśród dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, rodzin, pracodawców, wśród personelu medycznego i innych grup zawodowych.
  3. Wspieranie matek, w tym adopcyjnych, dzieci chorych, wcześniaków w zakresie karmienia naturalnego dzieci.
  4. Zwiększenie liczby matek karmiących naturalnie.
  5. Upowszechnianie wiedzy na temat laktacji, karmienia piersią, praw pacjenta oraz prawa pracy w zakresie uprawnień  i zobowiązań pracownic karmiących piersią.
  6. Aktywizacja zawodowa matek karmiących piersią.
  7. Popularyzacja świadomego rodzicielstwa przede wszystkim wśród osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  8. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  9. Wspieranie kobiet w okresie okołoporodowym, w szczególnych i trudnych sytuacjach  życiowych.
  10. Zwiększenie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

POBIERZ STATUT FUNDACJI MM


 

Nasze działania na rzecz karmienia naturalnego

WIEDZA

Docieramy do źródeł i dokładamy wszelkich starań, aby informacje, które zamieszczamy na naszych stronach były zgodne nauką o laktacji, z obowiązującym prawem oraz z aktualnymi zaleceniami światowych organizacji zdrowia (WHO, UNICEF)

Karmienie piersią wzbudza wiele emocji w polskiej rzeczywistości. Powielanie nieprawdziwych informacji zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym dezorientuje kobiety, które chciałyby karmić swoje dzieci naturalnie. Kiedy natrafiają na trudności, nie wiedzą, gdzie szukać rzetelnych informacji i pomocy.

Laktacja wielu osobom kojarzy się tylko ze zdrowiem jednostki (matka-dziecko). Nie zapominajmy o tym, że ma ona ogromny wpływ na zdrowie w skali globalnej.

Karmienie piersią to również zagadnienie społeczne i ekonomiczne, które wpływa na relacje w społeczeństwie.

WSPARCIE

Wsparcie to pomoc okazywana poprzez akceptację drugiej kobiety, jej emocji, przeżyć i potrzeb, a nie poprzez doradzanie jej i krytykowanie, pomoc zgodna z potrzebami drugiej kobiety, a nie naszymi wyobrażeniami o nich.

Agnieszka Stein

Jako doule wspieramy kobiety w ich wyborach. Czasami pomimo, że matki posiadają dużą wiedzę – nie zawsze z łatwością podejmują decyzje i nie zawsze są one zrozumiałe dla otoczenia.
Niektóre z kobiet potrzebują wsparcia informacyjnego, pomocy w usystematyzowaniu posiadanej wiedzy i utwierdzenia w kompetencjach matki.
Spotykamy i takie, które czują się zagubione i potrzebują wsparcia emocjonalnego oraz akceptacji. Wielokrotnie doświadczyłyśmy siły, jaką daje wsparcie matka – matce. Nawet jeżeli zostało ono dane tylko poprzez podzielenie się doświadczeniem i swoją historią w rzeczywistości wirtualnej. Dlatego historie zamieszczane na naszych portalach również mają ogromną wartość.

WSPÓLNOTA

Rodzina musi pozostać w stałym kontakcie z innymi rodzinami i każdy – w okresie życia zawodowego – powinien mieć możność nawiązania koleżeństwa i współpracy. Kobieta codziennie pozostawiona z dziećmi pozbawiona jest społecznych bodźców i potrzebuje emocjonalnego i intelektualnego wsparcia, jakiego dzieci nie mogą jej dać. Rezultaty nie są dobre ani dla matki, ani dla dziecka, rodziny czy społeczeństwa.

Jean Liedloff

Wokół Pracuję (z) pełną piersiąMlekiem Mamy stworzyły się społeczności, które angażują się w nasze przedsięwzięcia, wymieniają się informacjami, doświadczeniami, jak również udzielają sobie wzajemnie wsparcia i motywacji do działania.

Jesteśmy świadome, jakie możliwości daje w dzisiejszych czasach internet, jednakże bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem jest potrzebą, której zaspokojenie umożliwiamy tworząc lokalne społeczności w miejscach, gdzie działamy.