REGULAMIN NEWSLETTERA MLEKIEM MAMY

PODSTAWOWE INFORMACJE O NEWSLETTERZE

Usługa Newslettera Mlekiem Mamy polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, treści cyfrowej w postaci między innymi informacji o działaniach statutowych, w tym o projektach, wydarzeniach, usługach i produktach, nowych treściach edukacyjnych publikowanych na stronach, serwisach i w mediach społecznościowych Fundacji Mlekiem Mamy oraz dostępu do materiału audiowizualnego, webinaru, i innych.

Newsletter Mlekiem Mamy jest wysyłany nieodpłatnie, przez okres 3 lat, przy pomocy platformy marketingowej GetResponse, na której gromadzone są dane osobowe osób nim zainteresowanych, tzw. Subskrybentów.

ZAPIS DO NEWSLETTERA

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o działaniach statutowych Fundacji Mlekiem Mamy, to potrzebujemy kilku Twoich danych. Wyrażenie zgody (potwierdzenie zapisu) jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania tych informacji. Niewyrażenie zgody spowoduje, że usługa newslettera nie będzie mogła być świadczona. 

Dokonasz rejestracji podając swoje imię, adres e-mail. Jeśli jesteś mieszkanką Warszawy, to koniecznie podaj tę informację. Rejestracja do newslettera wymaga również akceptacji przez Ciebie niniejszego regulaminu oraz Polityki prywatności dostępnej na stronie internetowej. 

Potwierdzisz wolę zapisania się do newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany w czasie zapisu w formularzu rejestracyjnym.

Abyś mogła skorzystać z usługi newslettera musisz posiadać odpowiednie urządzenia: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do internetu; dostęp do poczty elektronicznej. Fundacja nie zapewni Ci tych urządzeń ani dostępu do internetu. 

KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

Podaj prawdziwe dane podczas rejestracji do newslettera oraz podczas korzystania z niego. Pamiętaj o aktualizacji danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie. W przeciwnym wypadku mogą nie dotrzeć do Ciebie nasze informacje.

Jesteś zobowiązana do korzystania z newslettera zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Nie możesz podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie newslettera, strony internetowej lub jej elementów. Nie możesz zmieniać w sposób nieuprawniony dostarczanych treści,  ani podejmować czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Ciebie. 

Fundacja może wprowadzać dowolne zmiany w newsletterze, jak również zaprzestać, trwale lub okresowo, wysyłki bez podania przyczyny. O zaprzestaniu wysyłki newslettera poinformujemy Cię na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywania się na newsletter. 

REZYGNACJA Z NEWSLETTERA

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, bez podania przyczyny, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. Możesz też skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@mlekiemmamy.org i wówczas usuniemy Cię z listy subskrybentów.

Dane z newslettera będą przetwarzane przez okres korzystania z subskrypcji. Rezygnacja z newslettera nie oznacza jednak usunięcia Twoich danych z systemu mailingowego. Dane są archiwizowane na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Fundacji do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej dotacji.

ZMIANA REGULAMINU

Fundacja może zmienić niniejszy regulamin z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej; zmiany funkcjonalności newslettera lub strony internetowej; zmiany danych, w tym nazw, adresów, itd.

O zmianie regulaminu poinformujemy Cię poprzez przesłanie na podany adres e-mail powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z linkiem do zmienionego regulaminu). Brak akceptacji zmienionego regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją newslettera. W innym przypadku zmieniony regulamin będzie dla Ciebie wiążący.

REKLAMACJE

Reklamację dotyczącą newslettera możesz złożyć pisemnie na adres Fundacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@mlekiemmamy.org Podaj swoje dane i opisz żądanie. Odpowiedź na reklamację otrzymasz w terminie 14 dni. 

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Prawem właściwym dla zawartej pomiędzy Fundacją a Tobą, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, umowy o świadczenie usługi newslettera, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na wysyłkę Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce. Jako konsument masz możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Jako konsument masz także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459, tekst jednolity), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, tekst jednolity) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja “Mlekiem Mamy” z siedzibą ul. Jana Pawła II 31 lok. 3, 05-077 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714216, posiadająca nr NIP: 9522173483, nr REGON 369327005.

Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, jeśli korzystasz z Newslettera Mlekiem Mamy lub bierzesz udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację. 

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez:

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy ogólne i szczególne dane osobowe (identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą). Przetwarzamy ogólne dane podane w formularzach, najczęściej takie jak:

  • imię;
  • e-mail;
  • miasto zamieszkania;
  • identyfikatory internetowe – dane, które są udostępniane w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych oraz dane lokalizacyjne generowane przez Twoje urządzenie (komputer, telefon komórkowy, itd.), tj. adres IP (lub inne identyfikatory), z którego korzystałaś, zapisując się do Newslettera, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami;
  • dane zgromadzone w systemie mailingowym – w systemie mailingowym można definiować, na podstawie różnych kryteriów związanych z Twoją aktywnością, zainteresowaniami lub innymi preferencjami, określone grupy lub segmenty odbiorców Newslettera mające wpływ na to, jakiego rodzaju wiadomości otrzymujesz w ramach Newslettera Mlekiem Mamy.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Twoje dane osobowe są przekazywane platformie marketingowej GetResponse, z której usług Fundacja korzysta przy wysyłce Newslettera Mlekiem Mamy. 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  • Kontakt i obsługa korespondencji.
  • Tworzenie grup odbiorców reklam.
  • Marketing własny.
  • Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie informacji anonimowych (źródło, z którego przechodzisz na stronę, Twoja przybliżona lokalizacja – kraj, miejscowość, wiek, płeć, Twoje zainteresowania lub inne preferencje określone na podstawie aktywności w internecie,  itd.). Dane te nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby.
  • Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

NOTA PRAWNA

Treści udostępnione w Newsletterze Mlekiem Mamy mają charakter edukacyjny i informacyjny – nie stanowią porady lekarskiej, nawet jeśli zostały napisane przez specjalistę. Nie zastąpią również specjalistycznej porady medycznej ani opieki laktacyjnej. Nie stawiaj sobie samodzielnie diagnozy, ale zgłoś się do lekarza. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Newsletter Mlekiem Mamy jest wartością intelektualną chronioną prawem autorskim lub innymi prawami przysługującymi Fundacji lub innym osobom. Publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie zdjęć oraz treści udostępnianych w Newsletterze Mlekiem Mamy bez wiedzy i zgody Fundacji Mlekiem Mamy jest zabronione.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe postanowienia na temat ochrony i przetwarzania danych przeczytasz w Polityce Prywatności Fundacji Mlekiem Mamy.


Newsletter Mlekiem Mamy jest produktem projektu „Zdrowie z Mlekiem Mamy” realizowanego z funduszy Miasta Stołecznego Warszawy w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na lata 2023-2025.

Warszawa, 1 kwietnia 2023 r.