XIV Zjazd CNoL – 2021

W dniach 11-12 czerwca 2021 roku odbędzie się Konferencja Centrum Nauki o Laktacji. Hasło Konferencji: “Karmienie piersią – więcej mocy!”

Poruszone zostaną między innymi nw. zagadnienia:

  • Najnowsze rekomendacje dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci.
  • Aktualne spojrzenie na alergię u dziecka karmionego piersią.
  • Rekomendacje PTN dotyczące leczenia żółtaczek u noworodków w praktyce.
  • Wędzidełko wargi górnej – gdzie tkwi problem?
  • Czy mleko mamy z COVID 19 jest bezpieczne – wyniki polskiego badania.

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji. Fundacja “Mlekiem Mamy” po raz kolejny będzie Partnerem Konferencji.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.