#HEJToJA 2020: akcja profilaktyczna – październik 2020

HEJToJA poród

Akcja profilaktyczna pod nazwą #HEJToJA 2020, promująca ideę kampanii “Nowy zwyczaj – ograniczaj”, realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 została sfinansowana przez Miejski Zakład Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Przedmiotem tegorocznej edycji kampanii #HEJToJA była mowa nienawiści kierowana do matek i między matkami ze względu na sposób, w jaki przyszły na świat ich dzieci.

Kampania została przeprowadzona w nawiązaniu do Światowego Dnia Godności, który był obchodzony 21 października.

Wyniki: liczba uczestniczących osób: 67.918 unikalnych osób – mieszkańców Olsztyna i Okolic, w tym liczba kobiet: 50.463, mężczyzn: 17.328.

Więcej o akcji:

👉 Zajrzyj do naszych kampanii informacyjnych: HEJ To JA!

👉 Media o kampanii: tu.

 Kampania została sfinansowana ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.