List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich – 2019

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dlaczego napisałyśmy list otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich? Otóż w 2016 roku policjantka złożyła skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nie respektowania uprawnień pracownic karmiących piersią przez Komendanta Głównego Policji. RPO wystąpił z pismem do Komendanta Głównego Policji i z wrócił się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące procedur udzielania przerw na karmienie piersią funkcjonariuszkom Policji. Odpowiedź udzielona przez Komendanta Głównego Policji była na niekorzyść policjantki.

Nasza ocena

Złożyłyśmy w Biurze RPO pismo przedstawiające odrębne zdanie w sprawie, co poparłyśmy obowiązującymi w Polsce przepisami. Nasze zdanie było zgodne ze stanowiskami:

 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Generalnego Inspektoratu Pracy PIP,

które wcześniej otrzymałyśmy. Przez 3 lata RPO nie zajmował się zagadnieniem przerwy na karmienie piersią, my również nie otrzymałyśmy odpowiedzi na nasze pisma.

Zaskoczenie

Nagle w artykule pt. “Dlaczego rodzice karmiący sztucznym pokarmem nie mają prawa do przerw w pracy? RPO proponuje zmiany”,  zamieszczonym w dniu 04.04.2019 r. na oficjalnej stronie, RPO przedstawił swoje propozycje i działania:

 1. Dlaczego nie uznać czasu przewidzianego na karmienie piersią za czas uwagi poświęcanej dziecku i pomost pomiędzy życiem rodzinnym a życiem zawodowym?
 2. Możliwe wtedy byłoby przyznanie prawa do korzystania z przerw na karmienie również kobietom i mężczyznom karmiącym sztucznym pokarmem
 3. Rzecznik zwrócił się do minister rodziny, aby w porozumieniu z MSWiA rozważyła wprowadzenie odpowiednich zmian (pismo l.dz. WZF.7043.25.2015.TO z dnia 25.03.2019 r.). 

Na podstawie załączonych dokumentów można było wnioskować, że propozycje RPO zmierzają do zmian przepisów dotyczących uprawnienia pracownic – matek karmiących naturalnie. Zaproponował bowiem, aby rozważyć w ustawodawstwie polskim rozwiązanie istniejące w Hiszpanii “polegające na uznaniu za karmienie piersią – karmienia sztucznego”.

List otwarty

Stanowczo nie zgodziłyśmy się z tym stanowiskiem. Nasze argumenty, we współpracy z Centrum Nauki o Laktacji, zostały przedstawione w liście otwartym, skierowanym do nw. adresatów:

 1. Minister Zdrowia,
 2. Minister Rodziny,
 3. Pracy i Polityki Społecznej,
 4. Główny Inspektor Pracy,
 5. Rzecznik Praw Dziecka,
 6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na nasze zapytanie o wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Fundacja otrzymała tylko jedną odpowiedź – z Ministerstwa Zdrowia. Do Ministerstwa nie wpłynęły projekty zmian w przepisach kodeksu pracy dotyczących prawa do przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią. Nie posiada też informacji o podjęciu takich prac.

Sprawę będziemy nadal monitorować.

Naszą analizę wraz z przytoczonymi argumentami przeczytacie w tym artykule, gdzie znajdziecie również treść listu otwartego. Zachęcamy do zapoznania się z wymienionymi dokumentami.


Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.