Postulaty dla OSK – 2020

Ogólnopolski Strajk Kobiet zbiera postulaty dotyczące różnych dziedzin życia, w tym zdrowia. Z Fundacji wysłałyśmy do OSK naszą ocenę poziomu opieki okołoporodowej, w tym laktacyjnej nad kobietami w Polsce. Również zgłosiłyśmy do zespołu zdrowia OSK nasze postulaty.

Zgłoszone postulaty

  • przeprowadzenie kontroli refundacji preparatów do żywienia niemowląt; 
  • zakaz darowizn czy sprzedaży za złotówkę do szpitali mieszanek mlekozastępczych (stosowanie przepisów ustawy prawo zamówieniach publicznych); 
  • stosowanie preparatów w ściśle określonych medycznie przypadkach; 
  • przekazanie oszczędności uzyskanych z nadmiernej refundacji mieszanek sztucznych na rzecz opieki okołoporodowej, w tym wsparcia laktacyjnego, edukacji na temat zdrowego żywienia niemowląt i małych dzieci;
  • realizacji punktu przepisu opisanego w cześci XIII ust. 3 pkt 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.8.2018, w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (poz.1756), zgodnie z którym “Należy zapewnić warunki prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka przez zapewnienie każdej potrzebującej matce sprzętu do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego.” Przepis wejdzie w życie z dniem 1.1.2022 roku. W obecnej sytuacji epidemicznej zapewnienie profesjonalnych laktatorów kobietom, które rodzą dzieci i z różnych powodów nie karmią ich bezpośrednio z piersi, powinno być priorytetowym zadaniem w opiece okołoporodowej. Przy czym laktatory te powinny posiadać najwyższy stopień bezpieczeństwa (4) w przypadku używania ich przez kobiety chore na COVID-19;
  • włączenie do Zespołu lub przeprowadzenie merytorycznej konsultacji w zakresie opieki okołoporodowej, w tym laktacji, ekspertek w tej dziedzinie z organizacji pozarządowych np. Centrum Nauki o Laktacji, Fundacji Bank Mleka Kobiecego.

Brak reakcji OSK

Nie otrzymałyśmy odpowiedzi na nasze pismo, ani nie było żadnej innej reakcji ze strony Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na wysłane przez nas postulaty.

  • Pismo z postulatami skierowane do OSK możecie przeczytać tu.
  • Pozostałe interwencje Fundacji Mlekiem Mamy znajdują się tu.

Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, któr

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.