Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia na rzecz zmian w opiece laktacyjnej – 2024

spotkanie NGO z MZ

Fundacja Mlekiem Mamy wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, którego przedmiotem było omówienie wyników Raportu z monitoringu opieki laktacyjnej w Polsce za lata 2018-2022.

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

Spotkanie przedstawicielek organizacji pozarządowych działających w ramach Koalicji na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Małyssak 4 kwietnia 20024 roku, w formie zdalnej dla jego uczestników. W spotkaniu wzięły udział:

 • Dagmara Korbasińska-Chwedczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego
 • Katarzyna Kołodziejczyk, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Małyssak,
 • Marlena Świrk, Prezeska Zarządu Fundacji Mlekiem Mamy,
 • Ela Malinowska, Wiceprezeska Zarządu Fundacji Mlekiem Mamy,
 • Anna Koronkiewicz – Wiórek, Prawo i Laktacja, Stowarzyszenie Ochrony, Promocji i Wsparcia karmienia Piersią,
 • Anna Furmaniuk, Wiceprezeska Zarządu Fundacji Matecznik,
 • Olga Vitos, Fundacja Matecznik,
 • Stowarzyszenie Tulimy Mamy,
 • Fundacja Mama na Huśtawce,
 • Agnieszka Browarska, Prezeska Zarządu Fundacji Specjaliści Dzieciom,
 • Agata Aleksandrowicz, Hafija.pl
 • Karolina Morze, Laktaceuta.pl

Dyskusja

W trakcie spotkania Katarzyna Kołodziejczyk przedstawiła prezentację wyników Raportu z monitoringu opieki laktacyjnej w Polsce za lata 2018-2022, który został opracowany w ramach projektu ,,Karmienie mlekiem mamy prawem mamy i dziecka”.

Główne problemy, które poruszono to:

 • brak profesjonalnej opieki laktacyjnej w wielu szpitalach,
 • potrzeba rzetelnej edukacji personelu medycznego na temat laktacji,
 • brak monitoringu karmienia piersią/odciągniętym mlekiem,
 • brak rzetelnej statystyki w Polsce,
 • brak refundowanych poradni laktacyjnych,
 • brak opieki laktacyjnej przez cały okres karmienia naturalnego,
 • inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku nie jest opłacalna dla szpitali, szpitale nie podchodzą do reoceny i wskaźniki karmienia piersią gwałtownie spadają,
 • konieczność wdrożenia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Zdaniem Pani Dyrektor wiele z przedstawionych postulatów jest już objętych działaniami w ramach Zespołu do spraw poprawy jakości opieki okołoporodowej w zakresie poradnictwa laktacyjnego w Ministerstwie Zdrowia. Wyniki prac Zespołu poznamy wkrótce.

Ponadto opieka położnej jest zapewniona kobietom (matkom) przez całe życie. Położna nie ma płacone za konkretną czynność, ale za opiekę położnej w ramach POZ. Powinna zatem świadczyć również opiekę laktacyjną.

Niestety kobiety nie wiedzą o takiej możliwości, jak również nie we wszystkich poradniach POZ zatrudnione są położne. W konsekwencji matki karmiące naturalnie pozostają bez opieki także na dalszym etapie laktacji.

Więcej o postulatach przeczytasz tu: Małyssak.


Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.