Stanowisko PTGHiŻDz w sprawie żywienia zdrowych niemowląt – interwencja – 2021

PTGHiŻDz

Nasza interwencja: W styczniu br. w Przeglądzie Pediatrycznym nr 2021/Vol. 50 zostały opublikowane nowe rekomendacje nt. “Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci”. Po udostępnieniu dokumentu w przestrzeni internetowej okazało się, że wśród specjalistów, jak i rodziców małych dzieci wystąpił chaos informacyjny i niepewność co do rekomendacji. Matki małych dzieci zaczęły zarzucać towarzystwom naukowym, ekspertom ze świata medycznego brak rzetelności i kompetencji.

Karmienie piersią i próchnica

Po zapoznaniu się z dokumentem Fundacja Mlekiem Mamy również miała uwagi co do niektórych zapisów. W związku z tym w pierwszej kolejności opracowałyśmy pismo zawierające uwagi do zaleceń dot. karmienia piersią w nocy i próchnicy.

Na temat próchnicy u małych dzieci możecie przeczytać na naszej stronie w tym artykule.

Nasza interwencja

Zwróciłyśmy się do członków interdyscyplinarnego zespołu z prośbą o opublikowanie uzasadnienia stanowiska w przedmiocie zalecenia dążenia do zaprzestania karmienia dzieci piersią / mlekiem kobiecym po 1 roku życia, przeprowadzenia rzetelnych konsultacji oraz wprowadzenia stosownych korekt w opublikowanym dokumencie.

Informację o sprawie skierowałyśmy również do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego i Sekretarza Stanu Waldemara Kraski.

  • Pismo do członków Zespołu [PTGHiŻDz].
  • Pismo do Ministra Zdrowia [KLIK].
  • Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia. [KLIK]

Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.