Interwencja w Ministerstwie Zdrowia ws. zapewnienia matkom laktatorów – 2021

ws. laktatorów

W grudniu 2020 roku, wspólnie z Centrum Nauki o Laktacji (Fundacja Kobiet Twórczych) wysłałyśmy pismo interweniujące w sprawie respektowania praw pacjenta w zakresie opieki okołoporodowej, w tym laktacyjnej. [interwencja]

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia nie ustosunkowało się do żądania zapewnienia dzieciom mleka matki. W związku z powyższym zostało wysłane kolejne pismo.

Środki „covidowe”

Organizacje pozarządowe, w tym Centrum Nauki o Laktacji interweniowały w urzędach administracji publicznej ws. doposażenia szpitali w laktatory zapewniające matkom bezpieczne odciąganie mleka w czasie pandemii COVID-19.

Pismem z dnia 28 czerwca 2021 roku Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zachęcał dyrektorów podmiotów leczniczych do składania wniosków na zakupy inwestycyjne służące przeciwdziałaniu COVID-19. Jednak, jak wynika z pisma z dnia 2 czerwca 2021 r. środki z puli dostępnej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały już wcześniej rozdysponowane i szpitale nie mogły składać wniosków. Dlatego Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z poniższymi pytaniami.

Pytania do ministerstwa

  1. Kiedy zostanie zapewniony każdej potrzebującej matce, przebywającej w szpitalu, sprzęt do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego zgodnie z ust. 3 pkt 8 XIII części załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowe? Rozporządzenie wyznacza datę 1.01.2022 roku. Przy czym laktatory te powinny posiadać najwyższy stopień bezpieczeństwa w przypadku używania ich przez kobiety chore na COVID-19 zgodnie zaleceniem podnoszącym wymagania higieniczne w czasie pandemii koronawirusa.
  2. Ile szpitali i w jakim zakresie zostało doposażonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup bezpiecznego sprzętu odciągającego mleko kobiece?
  3. Kiedy zostaną uruchomione środki na zakupy inwestycyjne COVID-19 w zakresie doposażenia szpitali sprawujących opiekę nad kobietami w okresie okołoporodowym w laktatory zapewniające bezpieczne odciąganie mleka przez matki? 

Odpowiedź z ministerstwa

Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia w w piśmie z dnia 4 października 2021 r. zapewnił, że:

Jak wynika z odpowiedzi otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia obowiązek zakupu sprzętu laktacyjnego został przerzucony na kierowników podmiotów leczniczych. Korespondencję znajdziecie w załącznikach.
  • Pismo do MZ ws. laktatorów [KLIK]
  • Pismo do podmiotów leczniczych ws. rozdysponowania środków [KLIK]
  • Pismo do dyrektorów podmiotów leczniczych [KLIK]
  • Odpowiedź z MZ [KLIK]

Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.