Interwencja ws. profesjonalnej opieki laktacyjnej i laktatorów w szpitalach – 2020/2021

koń z językiem

W grudniu 2020 r. Fundacja Mlekiem Mamy i Centrum Nauki o Laktacji wystąpiły do Ministra Zdrowia z interwencją w sprawie nagminnego łamania praw rodziców oraz ich dzieci w szpitalach położniczych w Polsce, zwłaszcza w zakresie opieki laktacyjnej nad kobietami chorymi na COVID-19. 

Nasze żądania 

  • realizacja praw pacjentek, w szczególności prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z ciążą, porodem, połogiem oraz opieką nad noworodkiem, obejmujących zakres podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych, również w okresie pandemii COVID-19,
  • respektowanie praw kobiet do wszystkich świadczeń w zakresie opieki okołoporodowej, bez względu na rodzaj porodu, bez wykluczania z powodu podejrzenia/zarażenia SARS-CoV-2;
  • zapewnienie dzieciom mleka mamy jako jedynego pokarmu, który stanowi ochronę przed chorobami, również COVID-19, a w tym celu zagwarantowania skutecznej, profesjonalnej opieki laktacyjnej oraz zapewnienie każdej potrzebującej matce sprzętu do skutecznego i bezpiecznego pozyskiwania mleka kobiecego.

Przepisy

Zgodnie z ust. 3 pkt 8 XIII części załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowe od 1.01.2022 roku szpitale powinny zapewnić sprzęt odciągający. Przy czym zgodnie z zaleceniem podnoszącym wymagania higieniczne w czasie pandemii koronawirusa stopień bezpieczeństwa laktatorów musi pozwalać na odciąganie pokarmu przez kobiety z podejrzeniem lub chore na COVID-19. [Zalecenia dla medyków]  

Interwencja CNoL

Centrum Nauki o Laktacji wystąpiło do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zapewnienie środków na laktatory dla szpitali położniczych sprawujących opiekę nad kobietami w okresie okołoporodowym i Mazowiecki Urząd Wojewódzki zapewnił o takiej możliwości.

Jednak nie wszyscy korzystają z takiej możliwości i nadal nie mają profesjonalnego sprzętu. Zastanawiałyśmy się dlaczego?

Rozdysponowanie środków „covidowych”

Z pisma Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 czerwca 2021 r. wynika, że: “z uwagi na rozdysponowanie puli środków dostępnej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia nie ma możliwości przyjęcia do realizacji zgłoszonych przez Państwa potrzeb. Jednocześnie Departament informuje, że w przypadku przyznania dodatkowej puli środków z ww. Funduszu, proces rozpatrywania złożonych wniosków zostanie wznowiony.”

Zauważamy, że Ministerstwo Zdrowia inne zakupy inwestycyjne COVID-19 nadal realizuje. Gros położnych zaufało Wojewodzie, szpitale czekają na laktatory, które im obiecano… A tymczasem nadchodzi kolejna fala COVID-19, osób zakażonych przybywa.

Wyposażenie wszystkich szpitali położniczych w Polsce w 5 profesjonalnych covidowych zestawów laktacyjnych to koszt TYLKO około 3 mln zł.

#ktokogorobiwkonia ?!

WAŻNE! Jeśli którakolwiek matka zostanie po porodzie oddzielona w szpitalu od noworodka zachęcamy Was do składania skarg/pozwów.

  • Pismo do Ministra Zdrowia [KLIK]
  • Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia [KLIK]
  • Pismo do Dyrektorów podmiotów leczniczych z 28.06.2021 r. [KLIK]
  • Pismo do Ministerstwa Zdrowia [KLIK]

Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.