Spotkanie w Biurze RPO na rzecz zmian w opiece laktacyjnej – 2024

RPO

Fundacja Mlekiem Mamy wzięła udział w spotkaniu „Koalicji na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce” w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedmiotem spotkania było przedstawienie i omówienie wyników Raportu z monitoringu opieki laktacyjnej w Polsce za lata 2018-2022, opracowanego przez Stowarzyszenie Małyssak w ramach projektu ,,Karmienie mlekiem mamy prawem mamy i dziecka”.

Spotkanie w Biurze RPO

Spotkanie przedstawicielek organizacji pozarządowych działających w ramach Koalicji na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Małyssak 17 kwietnia 20024 roku, w formie stacjonarnej i zdalnej. W spotkaniu wzięły udział:

 • Piotr Mierzejewski – Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO,
 • Ewa Talma-Pogrzebska, ZPAiG BRPO,
 • Cezary Pachnik, ZPAiG BRPO,
 • Adela Gąsiorowska – Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Współpracy z Partnerami Społecznymi,
 • Katarzyna Kołodziejczyk, Prezeska Stowarzyszenia Małyssak,
 • Dorota Mrozowicz-Grodzka, Wiceprezeska Stowarzyszenia Małyssak,
 • dr n. biol. Katarzyna Łubiech, członkini Stowarzyszenia Małyssak,
 • Marlena Świrk, Prezeska Fundacji „Mlekiem Mamy”,
 • Izabela Czarnecka – Przytuła, Wiceprezeska Fundacji Mama na Huśtawce,
 • Anna Koronkiewicz – Wiórek, Prawo i Laktacja, Stowarzyszenie Ochrony, Promocji i Wsparcia karmienia Piersią – zdalnie.

Dyskusja

Na początku spotkania Katarzyna Kołodziejczyk zaprezentowała wyniki Raportu z monitoringu opieki laktacyjnej w Polsce za lata 2018-2022. Następnie podczas dyskusji zabrały głos przedstawicielki organizacji (również uczestnicząca online).

Główne problemy, na które zwrócono uwagę to:

 • W Polsce łamane są prawa kobiet i dzieci w zakresie opieki laktacyjnej.
 • W szpitalach nagminnie łamane jest prawo dziecka do najlepszej żywności (mleka mamy).
 • Noworodki są często dokarmiane preparatami do żywienia niemowląt bez zgody matki.
 • Występują konflikty między zawodami, które powinny ze sobą współpracować (położne, pielęgniarki). Ponadto skonfliktowane są położne z doradczyniami i konsultantkami laktacyjnymi. Brak zgody wśród pracowników medycznych wpływa negatywnie na jakość opieki laktacyjnej udzielanej matkom.
 • W Polsce nie istnieje rzetelny monitoring karmienia piersią/odciągniętym mlekiem prowadzony według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 • Brak statystyk dotyczących sposobu żywienia niemowląt. Ostatnie badania finansowane przez polski rząd zakończono w 1997 roku. Program promocji karmienia piersią, badania prowadziła prof. Krystyna Mikiel – Kostyra.
 • Brak refundowanych poradni laktacyjnych, co prowadzi do wykluczenia laktacyjnego.
 • Personel medyczny nie posiada wiedzy na temat przedłużonego karmienia piersią (DKP). Ma to wpływ na zaniechanie diagnostyki, leczenia kobiet będących w okresie laktacji.
 • Nieudane karmienie piersią zwiększa ryzyko depresji porodowej.
 • Nie są przestrzegane prawa kobiet karmiących.
 • Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku nie jest opłacalna dla szpitali, szpitale nie podchodzą do reoceny i wskaźniki karmienia piersią gwałtownie spadają,
 • Potrzeba rzetelnej edukacji personelu medycznego na temat laktacji.
 • Rząd polski powinien wdrożyć Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. Reklamy preparatów/żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, które zasypują młodych rodziców mają wpływ na podejmowane przez nich decyzje co do sposobu żywienia dzieci. Matki/rodzice powinni podejmować decyzje świadomie, w oparciu o rzetelną wiedzę.
 • Planowany w szkołach nowy przedmiot edukacja o zdrowiu (zagadnienie zdrowe odżywianie) powinien zawierać informacje o optymalnym wczesnym żywieniu (karmienie piersią/mlekiem mamy) i ryzykach karmienia sztucznego.

Wnioski

Wszystkie historie laktacyjne pozostają w kobietach na całe życie, podobnie jak historie porodowe. Również z tego powodu personel medyczny powinien otoczyć kobiety profesjonalną opieką laktacyjną.

Opieka laktacyjna kobiet wymaga zmian w obszarach:

 • edukacji przedporodowej,
 • opieki w ciąży,
 • opieki okołoporodowej w szpitalu,
 • opieki w ramach POZ, w tym położnej środowiskowo-rodzinnej,
 • poradnictwa laktacyjnego,
 • opieki medycznej nad kobietą w okresie laktacji,
 • wsparcia niemedycznego,
 • ochrony matek i dzieci przed wpływami komercyjnymi,
 • edukacji pracowników ochrony zdrowia i społeczeństwa o karmieniu piersią.

Działania

 1. Naruszenia dotyczące reklam preparatów do żywienia niemowląt powinny być zgłaszane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).
 2. Rzecznik Praw Obywatelskich wyśle zapytanie do Ministerstwa Zdrowia ws. petycji Stowarzyszenia Małyssak i realizacji postulatów.
 3. BRPO podejmie kroki w kierunku nagłośnienia petycji i jej realizacji (media).
 4. Odbędzie się kolejne spotkanie w BRPO w celu ustalenia dalszych działań.

Na zakończenie wykonano wspólną fotografię uczestników spotkania.


4 kwietnia br. odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Podczas spotkania online Katarzyna Kołodziejczyk również zaprezentowała wyniki Raportu z monitoringu opieki laktacyjnej w Polsce za lata 2018-2022. [KLIK]


Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.