Karmienie piersią w Policji – interwencja u RPO

przerwa na karmienie w Policji

W lutym 2016 roku, w związku ze skargą policjantki, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło z pismem do Komendanta Głównego Policji, z prośbą o wyjaśnienia dotyczące procedur udzielania przerw na karmienie piersią funkcjonariuszkom Policji. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rzecznika przedstawionym w artykule „Policja odpowiada w sprawie funkcjonariuszek karmiących piersią” nie zgodziłyśmy się z nim w kwestii zaświadczenia lekarskiego, tj.

“Przełożony może żądać zaświadczenia lekarskiego, jeśli wystąpią okoliczności wywołujące wątpliwość, co do faktu karmienia piersią przez funkcjonariuszkę”.

W związku z powyższym skierowałyśmy pismo do RPO (czerwiec 2016 r.). Zwróciłyśmy w nim uwagę, że nie ma takiego przepisu w ustawie Kodeks pracy, który by mówił o procedurze stosowanej w Policji. Zauważyłyśmy, że przełożeni mogą taki zapis różnie interpretować i mieć tzw. otwartą furtkę oraz poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich dla swoich działań – sprzecznych z przepisami prawa.

Na przedmiotowe pismo nie otrzymałyśmy odpowiedzi, dlatego też w sierpniu 2016 roku wysłałyśmy monit. On niestety również pozostał bez odpowiedzi RPO.

Więcej na temat naszych działań w tej sprawie przeczytacie tu.


Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.