Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci – 2023

posiedzenie zespołu

Fundacja „Mlekiem Mamy” otrzymała zaproszenie od Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci senator prof. Alicji Chybickiej na posiedzenie nt. „Rola mleka matki w procesie leczenia wcześniaka”.

Posiedzenie Zespołu

Posiedzenie Zespołu odbyło się 28 sierpnia 20023 roku w formie stacjonarnej i zdalnej dla jego uczestników. W spotkaniu wzięli udział, m.in.:

 • senator prof. Alicja Chybicka,
 • Marta Plucińska, Stowarzyszenie Doula w Polsce,
 • Tomasz Chodkowski,
 • dr Urszula Bernatowicz – Łojko, Fundacja Bank Mleka Kobiecego,
 • prof. Paweł Krajewski, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiDz,
 • Agnieszka Piątkowska, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
 • Sybilla Frąckiewicz – Maków, dietetyk,
 • prof. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii,
 • prof. Barbara Królak – Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,
 • prof. Teresa Jackowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 • Anna Stalmach – Młynarska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Marzena Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Marlena Świrk, Prezeska Fundacji „Mlekiem Mamy”,
 • Anna Janik, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Joanna Kowalska, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
 • Anna Walczuk – Wiśniewska, starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
 • dr Grażyna Iwanowicz – Palus, Krajowy Konsultant dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Program posiedzenia

 1. Znaczenie karmienia piersią w rozwoju i dobrostanie dziecka, senator prof. Alicja Chybicka, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.
 2. Przeciwskazania do karmienia piersią w okresie noworodkowym ze strony noworodka i matki, prof. Ewa Helwich – Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii.
 3. Przeciwwskazania do karmienia piersią w okresie niemowlęcym, prof. Teresa Jackowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
 4. Czy karmienie piersią jest korzystne dla kobiety? Prof. Paweł Krajewski – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka.
 5. Skład kobiecego pokarmu, prof. Barbara Królak-Olejnik – Kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Dyskusja

W trakcie dyskusji prof. Teresa Jackowska zwróciła uwagę, że w swojej praktyce spotyka się z problemem, że noworodki mają już łączone karmienie, ponieważ matki dostają takie zalecenia. W Polsce nie monitoruje się dzieci karmionych mieszanie (naturalne + sztuczne). Ponadto potrzebna jest opieka laktacyjna w POZ nie tylko dla wcześniaków, ale i dla wszystkich noworodków donoszonych, które również powinny być karmione piersią. Specjaliści skupiają się na korzyściach dla matki i dziecka, ale w ogóle nie mówi się o czynnikach ryzyka dla matki i dziecka oraz dla społeczeństwa, kiedy nie karmimy piersią. Na oddziałach w szpitalach brakuje specjalistycznego wsparcia laktacyjnego i dostępu do laktatorów.

Dr Urszula Bernatowicz – Łojko (neonatolog), Fundacja Bank Mleka Kobiecego zabrała głos i omówiła wiele problemów, z którymi borykają się matki i lekarze opiekujący się noworodkiem. Zwróciła uwagę między innymi na brak monitoringu noworodków/dzieci karmionych piersią i sztucznie w Polsce oraz rzetelnych danych, które mogłyby być przedstawione na konferencjach międzynarodowych. Brak jest również informacji i narzędzi wspierających karmienie piersią w opracowanym dokumencie KORD. Istniejące dokumenty

Główne problemy, które poruszono to:

 • brak monitoringu karmienia piersią/odciągniętym mlekiem, sztucznego,
 • brak rzetelnej statystyki w Polsce,
 • brak refundowanych poradni laktacyjnych,
 • brak refundacji laktatorów do użycia w warunkach domowych,
 • inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku nie jest opłacalna dla szpitali, szpitale nie podchodzą do reoceny i wskaźniki karmienia piersią gwałtownie spadają,
 • brak fachowej opieki okołoporodowej dla wcześniaków,
 • potrzeba personelu kształconego przez fachowców laktacyjnych, a nie przypadkowe osoby,
 • potrzeba rzetelnej edukacji personelu medycznego na temat laktacji,
 • potrzeba wyposażenia szpitali w profesjonalny, nieodpłatny sprzęt laktacyjny, dostępny na oddziale dla każdej mamy wcześniaka lub noworodka donoszonego, chorego zgodnie z przepisami,
 • umożliwienie mamom przebywanie na oddziale z dzieckiem, zapewnienie odpowiednich, bezpłatnych warunków, aby mogły karmić dzieci swoim mlekiem i opiekować się nimi, matka/rodzice powinni być członkami zespołu sprawującego opiekę nad wcześniakiem,
 • banki mleka kobiecego powinny przekazywać mleko w wyjątkowych sytuacjach, najlepiej jest, gdy matki karmią dzieci własnym mlekiem – potrzebują wsparcia,
 • KUKP nie ma możliwości ani środków na wsparcie opieki okołoporodowej, w tym laktacyjnej; instytucja powinna być agendą rządową (podobnie jak w innych krajach na świecie), z przyznanymi środkami finansowymi, z akredytacją pod względem karmienia piersią,
 • Polska powinna korzystać z zaleceń i narzędzi opracowanych w innych krajach na świecie, które podpowiadają co i jak robić, aby podnieść wskaźniki karmienia piersią,
 • konieczność wdrożenia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Potrzebna jest edukacja na temat karmienia piersią, zmiana warunków w szpitalach, zwiększenie promocji karmienia piersią, również w mediach. Potrzebne są pieniądze na poprawienie warunków, zwiększenie bezpieczeństwa kobiet w ciąży, na oddziałach w czasie porodu i później. Zdrowie i życie ludzkie musi być priorytetem i potrzebne są pieniądze, aby zapewnić poprawę warunków okołoporodowych.

Posiedzenie zostało nagrane, transmisja jest udostępniona na stronie www.sejm.gov.pl oraz w serwisie Facebook.

Po zakończeniu posiedzenia odbyła się konferencja prasowa.


Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.