Ministerstwo Zdrowia o zaświadczeniach lekarskich – 2016

Ministerstwo Zdrowia

W związku z Waszymi zapytaniami na temat zasadności żądania przez pracodawców zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia piersią zwróciłyśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia. Otrzymałyśmy odpowiedź (l.dz. IK.: 417866) na nasze pismo i przedstawiamy Wam stanowisko Ministerstwa Zdrowia w kwestii zasadności wystawiania takich zaświadczeń przez lekarzy:

Brak jest podstawy prawnej do żądania zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią, jak również ustawa nie określa wieku dziecka, do którego jego matce przysługuje powyższe uprawnienie. Wobec tego, lekarze nie są zobowiązani do wystawiania zaświadczeń z tytułu karmieniu piersią oraz żądania opłat za ich wystawienie. W przypadku nieuzasadnionego pobierania opłat przez personel medyczny każdy pacjent ma prawo złożyć skargę u dyrektora lub kierownika placówki medycznej, w której miało to miejsce. Skargę na podmiot leczniczy, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, można również złożyć do Sekcji Skarg i Wniosków w oddziale wojewódzkim NFZ, właściwym ze względu na siedzibę świadczeniodawcy.”

Mamy nadzieję, że powyższa informacja ułatwi Wam składanie wniosków o przerwę na karmienie piersią.

Stanowisko GIP PIP poznacie tu.

Jednocześnie polecamy ten artykuł.


Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.