Uwagi do projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 – 2021

uwagi do projektu NPZ

Po zapoznaniu się z projektem Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 Fundacja zgłosiła do niego uwagi. 

W celu operacyjnym nr 1 “Profilaktyka nadwagi i otyłości” zauważyłyśmy brak zadań w zakresie promocji karmienia piersią jako profilaktyka otyłości, w stosunku do NPZ 2016-2020.

Promocja karmienia piersią to ważny element profilaktyki zdrowia!

Naszym zdaniem promocja karmienia piersią jest bardzo ważnym elementem profilaktyki zdrowia, nie tylko otyłości, ale również wielu innych chorób, co potwierdziło wiele badań przeprowadzonych na całym świecie.

Pandemia COVID-19 utrudnia karmienie naturalne!

Ponadto pandemia choroby COVID-19 przyczyniła się do tego, że coraz więcej kobiet ma trudności w okresie okołoporodowym wynikające m.in. z warunków porodu. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie środków na ten cel.

Warzywa to nie wskaźnik monitorowania celu!

Uważamy, że zaproponowany w projekcie wskaźnik monitorowania celu operacyjnego nr 1 w postaci ilości spożywanych warzyw nie określi poziomu zdrowia społeczeństwa ani skuteczności działań profilaktycznych, tym bardziej, że proponowane zadania odnoszą się wyłącznie do cukrzycy, określonych grup zawodowych, dzieci w wieku szkolnym.

Proponujemy monitorowanie tego zadania i efektów działań profilaktycznych w oparciu o wskaźnik: sposób i długość karmienia niemowląt i małych dzieci (do 3 roku życia lub dłużej – 7 rż) gromadzone w ramach systemu statystyki publicznej w rozbiciu na wiek dziecka, sposób karmienia (piersią, mlekiem matki, karmienie mieszane, karmienie sztuczne) oraz dane demograficzne dotyczące matki (wiek, miejsce zamieszkania/województwo, wykształcenie, sposób porodu, liczba dzieci oraz sposób i długość ich żywienia).

Depresja poporodowa i brak wsparcia

Depresja, w tym poporodowa również nie znalazła miejsca w programie. W programie na lata 2016-2020 w celu operacyjnym nr 3 Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa były wyznaczone działania na rzecz zapobiegania depresji. Zastanawiamy się dlaczego w programie na lata 2021-2025 nie uwzględniono działań z tego zakresu, tym bardziej, że pandemia COVID-19 wpływa na pogorszenie się nastroju i zdrowia psychicznego nie tylko wśród „młodych” matek, ale również całego społeczeństwa.

Dokumenty:

  • Pismo ws. konsultacji publicznych [KLIK]
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (NPZ 2016-2020).
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (projekt NPZ 2021-2025).
  • Pismo do MZ ws. 2021-2025 (uwagi Fundacji) [KLIK]

Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.